Aparate de masura, reglare si control temperatura

Principalele grupe de aparate destinate masurarii, reglarii si controlului temperaturii sunt urmatoarele :

 

Termometre de contact sunt acele termometre care intra in contact fizic cu mediul de masurare. Ele sunt folosite in procese industriale pentru masurarea variabilei de proces “temperatura”. Termometrele de contact sunt constituite dintr-un element sensibil la temperatura ce este introdus intr-o teaca de protectie numita si tub de imersie. Aceasta constructie este standardizata si defineste elementul de masura.

Termometre cu element elastic (Termomanometre) indica temperatura corespunzatoare dilatarii lichidului termometric, temperatura vaporilor lichidului sub presiune sau temperatura gazului cu ajutorul unui element elastic de masurare. Constructia de baza a termometrelor cu element elastic este similara cu cea a manometrelor. Cu aceste termometre pot fi masurate temperaturi in domeniul -200 oC  ¸ 700 oC.

Termocuplele sunt traductoare de temperatura al caror principiu de functionare se bazeaza pe efectul termoelectric  – in circuitul a doua conductoare din materiale diferite ale caror jonctiuni se gasesc la temperaturi diferite apare o tensiune electromotoare numita tensiune termoelectromotoare care variaza cu diferenta dintre temperatura celor doua jonctiuni dupa o lege cunoscuta. Termocuplele se folosesc la masurarea temperaturii fluidelor, metalelor topite, pieselor in miscare , etc.

Termometre cu rezistenta metalica

Termometrele cu rezistenta din platina Pt 100 sunt standardizate conform DIN IEC 751. Valoarea rezistentei este de 100 W la 0°C. Termometru Pt 100, conform caracteristicilor specificate, lucreaza in domeniul de temperatura -200°C ¸ 850°C.

Senzori semiconductori

Termometrele  rezistive cu rezistori de masurare cu semiconductori folosesc modificarile dependente de temperatura in rezistente electrice cu semiconductori, in mod uzual materiale ceramice pentru masurari de temperaturi. Ele sunt folosite in domeniul de temperaturi -100 oC …+400 oC.

Pirometre

Principiul de baza a unui pirometru este : radiatia termica (infrarosu spre domeniu vizibil) a obiectelor de masurat este filtrata optic si concentrate printr-un sistem optic. Modificarile electrice constau in schimbari de rezistenta, tensiune sau curent datorita cresterii de temperatura. Pirometrele sunt folosite pentru masurari de temperatura fara contact, in domeniul cuprins intre -100 oC si 3500 oC pentru masuratori standard si peste 5000oC in cazuri speciale.

Posted on August 18th, 2011 by admin

NAVIGARE

Copyright © 2020 INCDMTM. All rights reserved.

Tech Blue powered by MBM Software