Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

Program Nucleu

NUCLEU 2023-2026


PROGRAM NUCLEU PN 43 23

Contractor (denumirea completă și prescurtată): Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării - INCDMTM București

Cod fiscal: RO 930

Denumirea Program Nucleu și acronim: Cercetări avansate și dezvoltări tehnologice în domeniul sistemelor mecatronice inteligente generatoare de soluții inovative adresate provocărilor societale și economice / INTELMECATRON.

Durata de implementare a Programului Nucleu: 01.01.2023 - 31.12.2026

Domeniul principal și domeniile secundare de specializare inteligenta cărora li se adresează Programul Nucleu

Tematica abordată de INCDMTM în Programul INTELMECATRON se încadrează în următoarele domenii de specializare inteligentă, definite în Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI):
4. Fabricație avansată;
6. Mediu și eco-tehnologii
7. Sănătate - prevenție, diagnostic și tratament avansat.

Obiective:
O1:  Cercetări pentru dezvoltarea de sisteme mecatronice inteligente pentru transformarea digitală și robotizarea proceselor de fabricație
O2:   Cercetări avansate în domeniul tehnologiilor avansate de fabricație cu aplicabilitate în industrie, energii curate și eficiență energetică, medicină
O3:  Dezvoltarea de sisteme mecatronice complexe cu aplicabilitate in domeniul medical (inclusiv medicina sportivă) pentru recuperarea, reabilitarea și reintegrarea pacienților
O4:   Soluții bazate pe algoritmi de inteligență artificială pentru o viață autonomă
O5:  Cercetări avansate în domeniul eco-tehnologiilor pentru depoluarea mediului și tranziția către o economie circulară

Proiectele din cadrul INCDMTM care beneficiază de finanțare se regăsesc mai jos:
1. Sisteme mecatronice modulare automatizate pentru controlul multi-dimensional integrat, digitalizare 3D si inginerie inversă a pieselor complexe din industria auto (PN 23 43 01 01)
2. Noi tehnici si metode de realizare a sistemelor termice solare cu concentratori plani executate cu ajutorul metodelor aditive de prelucrare (PN 23 43 02 01)
3. Sisteme mecatronice complexe portabile/purtabile, utilizate pentru determinarea parametrilor antropometrici necesari în analiza biomecanicii umane, pentru corecţia posturală, stimularea dezvoltării biomotricității și îmbunătățirea controlului neuromuscular, ale subiecților umani (PN 23 43 03 01)
4. Îmbunătățirea proprietăților tribologice ale sistemelor de recuperare medicala de tip exoschelet prin integrarea senzorilor în structura acestora (PN 23 43 03 02)
5 .Robot mobil colaborativ bazat pe algoritmi de inteligență artificială pentru facilitarea unei vieți autonome persoanelor cu dizabilități fizice (PN 23 43 04 01)
6. Echipament de purificare şi depoluare a aerului adaptabil pe orice dronă ce folosește elice cu decolare pe verticală (PN 23 43 05 01)
7. Arhitectura loT privind monitorizarea solului - loT- SOL (PN 23 43 05 02);
8. Cercetări multidisciplinare privind aplicarea principiilor economiei circulare în dezvoltarea tehnologiilor ce contribuie la reducerea deșeurilor și creșterea gradului de reciclare în lanțurile valorice asociate industriei auto (PN 23 43 05 03).

LISTA PAGINILOR WEB ALE PROIECTELOR NUCLEU DERULATE ÎN PERIOADA 2023-2026 SE REGĂSEȘTE MAI JOS:

• ECHIPAMENT DE PURIFICARE ȘI DEPOLUARE A AERULUI ADAPTABIL PE ORICE DRONĂ CE FOLOSEȘTE ELICE CU DECOLARE PE VERTICALĂ - PN 23 43 05 01  – EPD,


• SISTEME MECATRONICE COMPLEXE PORTABILE/PURTABILE, UTILIZATE PENTRU DETERMINAREA PARAMETRILOR ANTROPOMETRICI NECESARI ÎN ANALIZA BIOMECANICII UMANE, PENTRU CORECŢIA POSTURALĂ, STIMULAREA DEZVOLTĂRII BIOMOTRICITĂŢII ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CONTROLULUI NEUROMUSCULAR, ALE SUBIECŢILOR UMANI - PN 23 43 03 01  – ,


• ROBOT MOBIL COLABORATIV BAZAT PE ALGORITMI DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ PENTRU FACILITAREA UNEI VIEȚI AUTONOME PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI FIZICE - PN 23 43 04 01  – INTELDIZ,


• NOI TEHNICI ȘI METODE DE REALIZARE A SISTEMELOR TERMICE SOLARE CU CONCENTRATORI PLANI EXECUTATE CU AJUTORUL METODELOR ADITIVE DE PRELUCRARE  – PN 23 43 02 01,


• SISTEME MECATRONICE MODULARE AUTOMATIZATE PENTRU CONTROLUL MULTI-DIMENSIONAL INTEGRAT, DIGITALIZARE 3D ȘI INGINERIE INVERSĂ A PIESELOR COMPLEXE DIN INDUSTRIA AUTO-PN 23 43 01 01  – ,


• ÎMBUNATĂȚIREA PROPRIETĂŢILOR TRIBOLOGICE ALE SISTEMELOR DE RECUPERARE MEDICALĂ DE TIP EXOSCHELET PRIN INTEGRAREA SENZORILOR ÎN STRUCTURA ACESTORA - PN 23 43 03 02  – ,


• ARHITECTURA IoT PRIVIND MONITORIZAREA SOLULUI – PN 23 43 05 02/2023  – IoT-SOL,


• CERCETĂRI MULTIDISCIPLINARE PRIVIND APLICAREA PRINCIPIILOR ECONOMIEI CIRCULARE ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR CE CONTRIBUIE LA REDUCEREA DEȘEURILOR ȘI CREȘTEREA GRADULUI DE RECICLARE ÎN LANȚURILE VALORICE ASOCIATE INDUSTRIEI AUTO  – , PN 23 43 05 03


NUCLEU 2019-2022


Obiective:
O1:  Sisteme/Ecosisteme şi Echipamente mecatronice inteligente avansate si cyber-mixmecatronice, destinate Ingineriei Mecatronice Integratoare Inteligente pentru procese tehnologice din industrie, agricultură, mediu, energie etc.;
O2:  Sisteme/ Ecosisteme şi Platforme inteligente cyber-mecatronice, cyber-integronice şi cyber-adaptronice si cyber-mixmecatronice multiaplicative pentru informatizarea, automatizarea şi cibernetizarea produselor si proceselor tehnologice industriale high-tech şi a întreprinderii inteligente - chei pentru industria(4.0) a viitorului;
O3:  Senzori/ Micro-NanoSenzori şi Traductoare/ Micro-NanoTraductoare, Arhitecturi şi Retele integrate in Sisteme/ Micro-NanoSisteme mecatronice/ integronice/ adaptronice si cyber-mixmecatronice, destinate Controlului Inteligent al proceselor, produselor, tehnologiilor avansate şi al întreprinderii digitalizate;
O4:  Materiale noi inteligente, tehnologii şi eco-nanotehnologii destinate proceselor specifice de fabricaţie inteligenta din industria digitalizata de mecatronică/ micro-nanomecatronică, integronică/ micro-nanointegronică şi adaptronică/ micro-nanoadaptronică;
O5:  Ingineria Mecatronicii Inteligente Cyber-MixMecatronicii aplicată în domeniul medical si biomedical;
O6:Dezvoltarea de Strategii, Marketing, Transfer Tehnologic, Valorizare şi Management Integrat în domeniul Ingineriei Mecatronicii şi Cyber-Mixmecatronicii pentru Industria Inteligentă (4.0), Economia Inteligentă şi Societatea Informaţională.

LISTA PROIECTELOR NUCLEU DERULATE ÎN PERIOADA 2019-2022 SE REGĂSEȘTE MAI JOS:

•  Sistem colaborativ eterogen de inspecție și intervenție în zone afectate de dezastre. 


•   Soluție inovativă de monitorizare și testare a solului și terenului arabil prin echipament inteligent cyber-mecatronic în scopul îmbunătățirii randamentului agricol.


•   Cercetări privind dezvoltarea de celule integrate, flexibile, cu grad mare de adaptabilitate, bazate pe principii cyber – mecatronice,  pentru transport, manipulare, inspecție și control în  fabricația componentelor cu potențial ridicat de risc în industria auto, în contextul Industriei 4.0.


•   Cercetări privind identificarea și implementarea unor soluții moderne și eficiente pentru asigurarea autonomiei funcționale a echipamentelor mecatronice de măsurare și control și integrarea lor în cyber-space-ul industrial și non-industrial. 


•   Cercetări interdisciplinare privind concepția și realizarea unei platforme robotice inteligente multiaplicative de tip ''COBOT'' de telemăsurare ultraprecisă și telecontrol pentru Industria Digitalizată (4.0)


•   Cercetări privind realizarea unui sistem de calibrare non-contact a proceselor speciale de producție şi control conceput prin eco-design.


•   Cercetări complexe pentru realizarea, caracterizarea şi evaluarea capabilității aplicative a depunerilor de straturi micro-nanostructurate destinate componentelor biocompatibile.


•   Aplicații ale criogeniei şi ultrasunetelor în recuperarea medicală . 


•   Reabilitarea și asistarea persoanelor cu deficiențe locomotorii cu ajutorul sistemelor biomecatronice inteligente integrate.


• APLICAȚII ALE CRIOGENIEI ȘI ULTRASUNETELOR ÎN RECUPERAREA MEDICALĂ  – SMCR, INGINERIA SISTEMELOR/ ECOSISTEMELOR SI ECHIPAMENTELOR MECATRONICE INTEGRATOARE INTELIGENTE SI CYBER-MIXMECATRONICE PENTRU INDUSTRIA INTELIGENTA (4.0), ECONOMIA INTELIGENTA SI SOCIETATEA INFORMATIONALA


• CERCETĂRI COMPLEXE PENTRU REALIZAREA, CARACTERIZAREA SI EVALUAREA CAPABILITATII APLICATIVE A DEPUNERILOR DE STRATURI MICRO-NANOSTRUCTURATE DESTINATE COMPONENTELOR BIOCOMPATIBILE  – PROIECT PN 19 24 04 01,


• CERCETĂRI PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA UNOR SOLUȚII MODERNE ȘI EFICIENTE PENTRU ASIGURAREA AUTONOMIEI FUNCȚIONALE A ECHIPAMENTELOR MECATRONICE DE MĂSURARE ȘI CONTROL ȘI INTEGRAREA LOR ÎN CYBER-SPACE-UL INDUSTRIAL ȘI NON-INDUSTRIAL  – PN 19 24 01 04,


• CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE PRIVIND CONCEPȚIA ȘI REALIZAREA UNEI PLATFORME ROBOTICE INTELIGENTE MULTIAPLICATIVE DE TIP ”COBOT” DE TELEMĂSURARE ULTRAPRECISĂ ȘI TELECONTROL, PENTRU INDUSTRIA DIGITALIZATĂ 4.0  – PROIECT PN 19 24 02 01,


• SISTEM COLABORATIV ETEROGEN DE INSPECȚIE ȘI INTERVENȚIE ÎN ZONE AFECTATE DE DEZASTRE  – PN 19 24 01 01,


• CERCETĂRI PRIVIND DEZVOLTAREA DE CELULE INTEGRATE, FLEXIBILE, CU GRAD MARE DE ADAPTABILITATE, BAZATE PE PRINCIPII CYBER-MECATRONICE, PENTRU TRANSPORT, MANIPULARE, INSPECȚIE ȘI CONTROL ÎN FABRICAȚIA COMPONENTELOR CU POTENȚIAL RIDICAT DE RISC ÎN INDUSTRIA AUTO, ÎN CONTEXTUL INDUSTRIEI 4.0  – Proiect PN 19 24 01 03,


• SOLUȚIE INOVATIVĂ DE MONITORIZARE ȘI TESTARE A SOLULUI ȘI TERENULUI ARABIL PRIN ECHIPAMENT INTELIGENT CYBER-MECATRONIC ÎN SCOPUL ÎMBUNĂTĂȚIRII RANDAMENTULUI AGRICOL  – PROIECT PN 19 24 01 02,


• REABILITAREA ȘI ASISTAREA PERSOANELOR CU DEFICIENȚE LOCOMOTORII CU AJUTORUL SISTEMELOR BIOMECATRONICE INTELIGENTE INTEGRATE  – PROIECT PN 19 24 05 02 ,


• INGINERIA SISTEMELOR/ECOSISTEMELOR ȘI ECHIPAMENTELOR MECATRONICE INTEGRATOARE INTELIGENTE ȘI CYBER-MIXMECATRONICE PENTRU INDUSTRIA INTELIGENTĂ (4.0), ECONOMIA INTELIGENTĂ ȘI SOCIETATEA INFORMAȚIONALĂ  – PROIECT PN 11339,