Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

Activitati / Subactivitati

A1: Elaborarea si implementarea unei politici publice bazate pe dovezi la nivelul MCI
A1.1: Evaluarea si analiza politicilor publice din domeniul CDI
A1.2: Realizarea unei vizite de studiu pentru identificarea de bune practici in elaborarea si implementarea politicilor publice la nivel national si european in tari tinta din spatiul european
A1.3: Elaborarea unei politici publice in domeniul CDI la nivelul MCI
A1.4: Realizarea unui studiu de impact in baza unor evaluari ex ante pentru fundamentarea politicii publice in domeniul CDI;
1.5. Aprobarea unei politici publice in domeniul CDI la nivelul MCI
A2: Elaborarea si implementarea de masuri pentru sistematizarea si simplificarea legislatiei in domeniul CDI
A2.1: Analiza redundantelor si identificarea prioritatilor de sistematizare si simplificare a legislatiei in domeniul CDI (stabilirea importantei si nevoii de simplificare)
A2.2: Elaborarea unui raport cu propuneri de sistematizare si simplificare legislativa in domeniu in acord cu reglementarile incidente la nivel national si european (stabilirea modului de modificare a actelor normative) A2.3 Elaborarea si publicarea in Monitorul Oficial a unui act normativ sistematizat si simplificat
A3: Elaborarea si implementarea de proceduri pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, specific domeniului CDI
A3.1: Evaluarea si analiza aspectelor ce pot constitui poveri administrative asupra mediului de afaceri, specifice domeniului de CDI
A3.2: Realizarea unui studiu privind oportunitatea unor masuri fiscale simplificate pentru mediul de afaceri care sa conduca la cresterea fondurilor private pentru cercetare-dezvoltare si inovare
A3.3: Elaborarea unei proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative asupra mediului de afaceri, respectiv a operatorilor economici care desfasoara activitati de CDI.
A4: Dezvoltarea competentelor grupului tinta
4.1 Elaborarea unui plan de instruire pentru sustinerea masurilor/actiunilor asociate cadrului de lucru definit prin proiect la nivelul MCI;
4.2 Elaborare de materiale de instruire pentru cresterea abilitatilor personalului MCI conform programului de instruire;
4.3 Realizare instruire specifica aferenta asigurarii abilitatilor si cunostiintelor pentru personalul din MCI
A5: Managementul proiectului
A5.1: Initiere proiect, asigurare rsurse umane si materiale
A5.2: Planificare detaliata activitãti si alocare de resurse
A5.3: Coordonare activitãti de bazã proiect
A5.4: Monitorizare, evaluare internã, raportare
A5.5. Inchidere proiect
VA6: Informare si publicitate
A6.1: Elaborare strategie de informare si publicitate
A6.2: Elaborare plan detaliat de informare si publicitate
A6.3. Implementare activitti de informare si publicitate conform plan detaliat
A6.4: Monitorizare si evaluare impact activitãti de informare si publicitate