Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

INCDMTM facilitează accesul angajaților la literatura științifică, prin intermediul proiectului ANELIS PLUS.
Pentru detalii, dați clic pe imaginea de mai jos:


INCDMTM este coorganizator al Conferinței ICIE 2021

INCDMTM are onoarea de a vă informa că este coorganizator al ediției din acest an a conferinței internaționale ICIE.

ICIE este un eveniment bazat nu numai pe o dimensiune pur academică, ci și pe una tehnologică și inovatoare, în cele mai diverse sectoare de activitate.

Obiectivul acestei conferințe este de a face din acest prilej o oportunitate de a se prezenta inovațiile și realizările inginerești ale membrilor, precum și de a transmite tuturor participanților o imagine de ansamblu asupra acestor realizări, fapt care va contribui la crearea unor rețelelor de cunoștințe și de cooperare antreprenorială, bazate pe implicarea stakeholder-ilor din domenii precum inovare, inginerie și antreprenoriat.

Această ediție se concentrează în mod special pe noile realizări aduse dinspre mediul academic către industrie și societate, subliniind și propunând soluții pentru unele probleme principale legate de provocările industriale și societale, având ca țintă principală crearea de valoare adăugată pentru economia reală, ținând seama de sustenabilitatea resurselor.

Pentru a afla mai multe despre ICIE 2021, vă rugăm să accesați www.icieng.eu


ÎNTÂLNIRE DEDICATĂ CREĂRII DE LEGĂTURI ÎNTRE INDUSTRIE ȘI CERCETARE ȘI DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI INOVATOR LA NIVEL REGIONAL ȘI NAȚIONAL

Pe 1 iulie 2021 a avut loc o întâlnire între membri ai echipei proiectului „Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” implementat de INCDMTM și doamna Paula Bădinu, consultant în management în cadrul Asociației „Măgurele Science Park-AMSP”. În cadrul întâlnirii au fost discutate oportunități de colaborare și acțiuni comune prin care să se faciliteze crearea de legături între industrie și cercetare și dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel regional și național, precum și stabilirea unui plan comun de inițiative pentru facilitarea transferului rezultatelor cercetării în mediul economic regional. Ca urmare a discuțiilor, au fost create, de asemenea, premisele construirii de parteneriate pentru elaborarea de proiecte CDI comune pentru competițiile Orizont 2020, Orizont Europa și alte programe internaționale.

Mai multe despre actorii implicați 

Centrul Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică a fost creat în scopul creșterii capacității de participare la competițiile europene, cu rol de susținere a potențialilor  aplicanți la competițiile finanțate prin programul ORIZONT 2020 și prin alte programe internaționale, crearea de sinergii cu acțiunile de CDI, dezvoltarea unei perspective strategice comune pentru deblocarea potențialului de excelență în domeniul CDI, creșterile impactului fondurilor europene precum și creșterea participării românești în cercetare la nivel UE. Echipa Centrului Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică are experiență în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care ai identificat un apel de interes pentru care ai nevoie de suport în vederea depunerii la competițiile europene, trimite-ne un mail la incdmtm@incdmtm.ro.


Asociația   ”Măgurele Science Park”   contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel regional și național, prin crearea de legături între industrie și cercetare și facilitează dialogul dintre cercetători si mediul academic, antreprenoriat și sectorul de afaceri si autoritățile publice.

Dezvoltăm comunitatea și creăm legături!

https://www.magurelesciencepark.ro/