Acasă Cariere Editura CEFIN Contact


Vizita domnului profesor Ion Stiharu - oportunități și perspective de colaborare pe termen lung


În perioada 4 – 9 septembrie 2023 s-a desfășurat vizita în România a dlui Ion STIHARU, cercetător de rang înalt din diaspora. Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării a găzduit o serie de manifestări dedicate înlesnirii colaborării dintre INCDMTM și reputatul cercetător din diaspora, dar și cu alte persoane și entități ce activează în domeniul de mecatronică și în cele conexe.

Astfel, pe datele de 5, respectiv 6 septembrie 2023, INCDMTM a organizat două ateliere de lucru ocazionate de vizita domnului profesor Ion Stiharu la București, ca parte a unui program mai amplu de colaborare cu domnia sa și care a inclus și participarea domnului profesor la Conferința Internațională ICoRSE, în cadrul căruia acesta a avut un discurs keynote. La aceste ateliere de lucru au participat reprezentanți ai UPB, IMT, INOE 2000 – IHP și cercetători din cadrul INCDMTM București. Totodată, domnul profesor și invitații au avut prilejul de a vizita cele mai importante laboratoare din cadrul Institutului și de a își face o idee despre infrastructura de cercetare și despre zonele de expertiză ale echipelor de cercetare din cadrul INCDMTM.

Ca urmare a discuțiilor purtate, au fost identificate puncte comune de interes și oportunități de colaborare în cadrul unor proiecte viitoare.

Evenimentele și întâlnirile organizate au contribuit, pe de o parte, la îmbogățirea cunoștințelor echipelor de cercetare prin participarea la lecțiile invitate susținute de cercetătorul din diaspora, și pe de altă parte la consolidarea relațiilor de colaborare cu dl. Stiharu. În același timp, au fost create premisele unor colaborări pe termen lung prin inițierea și pregătirea de proiecte comune în vederea participării la competițiile europene de finanțare a cercetării.

Vizita s-a desfășurat în conformitate cu calendarul de activități stabilit în cadrul proiectului de mobilitate PN-IV-P2-2.2-MCD-2023-0075, Contract nr. 8/7/08.2023.


Profesorul Ion Stiharu în vizită la INCDMTM


Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării a beneficiat, în data de 24 mai 2023, de vizita domnului Ion Stiharu, reputat specialist în inginerie mecanică, industrială și aerospațială, profesor și cercetător la Universitatea „Concordia” din Montreal, Canada și director al „CONCAVE - Concordia Center for Advanced Vehicle Engineering”.

În cadrul întâlnirii s-au purtat discuții cu privire la viitoare proiecte de cercetare și s-au conturat noi direcții de colaborare între cele două organizații. În acest context, domnul profesor Ion Stiharu a descris sistemul educațional din Canada, a prezentat universitatea unde predă domnia sa, precum și direcțiile de cercetare abordate în prezent de catedra din care face parte, și a trecut în revista posibilele puncte comune care ar putea sta la baza unor posibile proiecte comune.

Vizita profesorului Ion Stiharu a avut o contribuție majoră la dezvoltarea schimbului de cunoștințe, competențe profesionale și abilități în cercetarea și educația în mecatronică și inginerie mecanică.


Evenimentul de Multiplicare "E3: DRIVEN for You”

În data de 12 mai 2023, la sediul Universității Politehnica din București, Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică, s-a desfășurat Evenimentul de Multiplicare "E3: DRIVEN for You” al Proiectului Îmbunătățirea abilităților și competențelor pentru a spori inovația ecologică în industria auto/Enhance Skills and Competences to Boost Ecological Innovation in Automotive Industry – DRIVEN, finanțat prin Programul Uniunii Europene, ERASMUS+.


Evenimentul a fost organizat de partenerul INCDMTM și a reunit reprezentanți ai grupurilor țintă constând în instituții de învățământ superior, IMM-uri, producători, asociații, prilej cu care s-au prezentat și au fost promovate rezultatele intelectuale ale proiectului, respectiv:

• Planul de acțiune privind implementarea conceptului de economie circulară aplicat în industria auto, în vederea dezvoltării unor sisteme de educație și formare care să permită angajarea și mobilitatea forței de muncă în domeniul respectiv.

• Curricula pentru învățământul dual: Programe educaționale și curricule actualizate pentru învățământul superior, ținând cont de aspectele duale, pentru a sprijini fluxul de informații între cursanți și întreprinderi.

• Manuale inovatoare: Un set de manuale inovatoare pentru cursurile respective, ca parte a curriculum-ului de învățământ dual – servind ca suport pentru a facilita fluxul de informații între studenți și întreprinderi.

• Bune practici din industria auto, pentru promovarea abordărilor inovatoare ale parteneriatului de proiect, ce oferă un set de bune practici bazate pe aspecte legate de economia circulară și, de asemenea, de noi subiecte de cercetare în domeniu.

• Platformă de e-learning, care vizează adaptarea programelor de studii cu un accent mai mare pe practică, și anume aplicarea aspectelor și procedurilor economiei circulare în industria auto, ce va servi și ca portal de proiecte, o platformă electronică unificată pentru a împărtăși nevoile întreprinderilor și ale studenților.

Mai multe detalii despre acest proiect se regăsesc aici: https://incdmtm.ro/cadruproiect.php?id=9&detail=PREZENTARE

Persoană de contact: dr. ing. Simona Istrițeanu, INCDMTM

INCDMTM pune la dispoziția persoanelor interesate arhiva conferințelor ICOMECYME

Pentru a accesa această arhivă, vă rugăm să dați clic aici.

Planul Național de Redresare și Reziliență oferă, prin intermediul MCID, 8, 8 milioane de euro
pentru acele proiecte cărora li s-a acordat certificatul de excelență „Marie Sklodowska-Curie”

Proiectele care au primit certificat de excelență „Marie Sklodowska-Curie” pot beneficia, prin intermediul finanțării oferite de către Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, de o finanțare în valoare totală de 8 milioane de euro, prin Investiția 9 „Sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska-Curie”, aferentă Componentei C9 a „Planului Național de Redresare și Reziliență. Acest instrument de finanțare este pus la dispoziția a 50 de cercetători posesori de certificate de excelență oferite ca parte a „Acțiunilor Marie Sklodowska-Curie″, care au fost dezvoltare sub umbrela programelor cadru „Orizont 2020″ și „Orizont Europa″ și le oferă beneficiarilor posibilitatea de a-și derula integral un proiect de cercetare în România, într-o instituțiile gazdă care activează în domeniul de CDI, prin oferirea de granturi pentru realizarea proiectelor de cercetare care au fost deja evaluate și au primit un Certificat de Excelență MSCA din partea Comisiei Europene.

Cercetătorii care vor beneficia de finanțare se pot înscrie fie pentru opțiunea „individual fellowship”, fie pentru cea de „postdoctoral fellowship”. În cazul primei opțiuni, ei vor beneficia fie de o sumă maximă de 141.768 de euro, iar în cazul celei de-a doua opțiuni, finanțarea oferită va fi de cel mult 149.568 de euro. Acest mod de finanțare constituie o sursă alternativă de fonduri ce va permite ca cercetătorii din toată Uniunea Europeană să implementeze proiecte de excelență în cadrul instituțiilor de cercetare românești, asigurând, astfel, reducerea decalajului cercetării românești față de state mai avansate.

Pentru a beneficia de finanțare, proiectele trebuie depuse de către instituția gazdă, prin intermediul platformei https://proiecte.pnrr.gov.ro, selecția fiind realizată conform principiului primul venit, primul servit, până cel târziu pe data de 31.12.2023.

Mai multe detalii despre aceste granturi se regăsesc aici: https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-nationat-de-redresare-si-rezitienta-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-si-inovare
Cea de-a treia întâlnire transnațională a proiectului DRIVEN a avut loc la București, pe 21 și 22 iunie 2022

Începând cu 1 septembrie 2020 și până la 31 august 2023, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronicăși Tehnica Măsurării din București implementează, în calitate de partener, alături de Centrul Slovac de Informații Științifice și Tehnice (coordonator proiect), Universitatea din Belgrad, Serbia și Universitatea din Pécs, Ungaria, Proiectul ERASMUS+ ”Îmbunătățirea abilităților și competențelor pentru a stimula inovația ecologică în industria auto – DRIVEN”.

În 21-22.06.2022 a avut loc la București, la sediul INCDMTM, cea de-a treia întâlnire transnațională a proiectului DRIVEN în care partenerii au abordat aspecte referitoare la rezultatele și soluțiile oferite de proiect și modul în care acestea pot fi transferabile și accesibile unui public cât mai larg din industria auto și domeniile adiacente. Rezultatele proiectului se vor concretiza într-o curricula educațională îmbunătățită și un set de instrumente (manuale inovative, e-learning, recomandări, plan de acțiuni, rețea), axate în special pe implementarea educației duale în domeniul auto, precum și pe creșterea competențelor și cooperare eficientă între companii, mediul academic și factorii de decizie din industria auto, economia circulară și nu numai.

Proiectul DRIVEN abordează subiecte actuale legate de dezvoltarea competențelor pentru soluții ecologice în industria auto și se concentrează pe educație în subiecte precum managementul deșeurilor, reutilizarea materialelor și materiale noi în industrie; se concentrează, de asemenea, pe dezvoltarea competențelor pentru industria vehiculelor electrice; și nu în ultimul rând, își propune să susțină cercetarea privind implementarea combustibililor alternativi și a resurselor de eficiență energetică care să fie utilizate în industria auto, toate în conformitate cu conceptul economiei circulare.

Coordonator Partener INCDMTM, dr.ing. Diana – Mura Badea e-mail: dianammura@gmail.com; persoană de contact, dr.ing.ec. Simona Istrițeanu e-mail: simona.istriteanu@incdmtm.ro

Informații detaliate sunt prezentate pe siteul INCDMTM la adresa https://incdmtm.ro/cadruproiect.php?id=9&detail=PREZENTARE cat si pe siteul proiectului https://www.projectdriven.eu/.


Organizarea workshop-ului de încheiere a proiectului „KTAutoComp - Parteneriate pentru transfer de cunoștințe în vederea creșterii competitivității întreprinderilor din domeniul «Industria Auto și Componente» și creșterii siguranței circulației″

În data de 28.06.2022, în intervalul orar 10.00-12.30, a avut loc evenimentul de încheiere a proiectului „Parteneriate pentru transfer de cunoștințe în vederea creșterii competitivității întreprinderilor din domeniul «Industria Auto și Componente» și creșterii siguranței circulației″. Evenimentul s-a desfășurat exclusiv online, pe platforma Zoom și a fost organizat de  INCDMTM, cu sprijinul partenerilor SC COMIS SRL, SC APEL SRL, SC ICPE SA, SC IP Automatic Design SRL.

Scopul workshop-ului a fost prezentarea rezultatelor proiectului KTAutoComp; prezentarea modului în care proiectul a atins obiectivele stabilite și demonstrarea eficienței interacțiunii cu întreprinderile implicate în proiect. 

Conform agendei, membri echipelor de implementare / management din partea beneficiarului și ai partenerilor au prezentat   viziunea de ansamblu a proiectului KTAutoComp, sustenabilitatea parteneriatelor realizate pentru colaborare și transfer de cunoștințe, rezultatele obținute in cadrul contractelor subsidiare de tip D, in cadrul proiectului și prezentarea componentei de diseminare.  

La workshop au participat 35 de persoane, printre care reprezentanți ai mediului academic: de la IMT, Institutul „Victor Babeș″, Universitatea „Politehnica″ București, INFLPR, dar și reprezentați ai partenerilor și ai INCDMTM. 

Lucrările workshop-ului au fost prezentate de: Dr. Ing. Daniela Cioboată, Ing. Cristian Logofătu, Drd. Ing. Mihai Selagea (SC APEL LASER), Dr. Ing. Paul Minciunescu (ICPE SA) și Andreea Stanciu.

Proiectul KTAutoComp a fost inițiat cu scopul consolidării de parteneriate public-private între INCDMTM București și agenți economici, în vederea dezvoltării de produse și servicii competitive și valorificării rezultatelor cercetării și inovării în mediul economic, prin transfer de cunoștințe. El a fost implementat pe o perioadă de 70 de luni, începând cu data de 08.09.2016 și a vizat creșterea competitivității întreprinderilor mari, mici și mijlocii cu potențial de piață, preocupate de dezvoltarea/testarea/fabricarea de repere și subansambluri din construcția autoturismelor (mecanisme de direcție, cutii de viteză, sisteme de suspensie, servodirecții, motoare, etc.), prin îmbunătățirea politicilor de inovare axate pe transferul de cunoștințe între mediul științific și industrie, luând în considerare experiența INCDMTM.

KTAutoComp a avut o contribuție importantă la creșterea competitivității întreprinderilor din industria auto și componente, cu potențial de piață, prin promovarea investițiilor în CDI și dezvoltarea de legături și sinergii cu acestea, pe perioada de implementare desfășurând-se, în baza contractelor subsidiare încheiate, proiecte cu SC APEL LASER SRL, SC COMIS SRL, SC ICPE SA, SC IP Automatic Design SRL, astfel: „Cercetări privind realizarea unei instalații laser cu mediul activ fibră pentru microprocesarea materialelor de natură metalică, ceramică și plastică, integrate în cadrul unor tehnologii de prelucrare emergente din domeniul automotive - IMPLA″, partener: SC APEL LASER SRL, în urma cărora s-au realizat următoarele dispozitive: echipament pentru microprocesarea suprafețelor cu laser, cu mediu activ fibră; prototipul experimental CLEAN 100ME; sistem de deplasare controlată pe 3 axe si blocul de comandă „Cercetări privind realizarea si testarea/optimizarea unui sistem tehnologic performant pentru fabricarea și controlul inelelor rulmenților cu role, de dimensiune medie, fabricate pe mașini de prelucrat cu comandă numerică, pentru creșterea competitivității firmei SC COMIS SRL - SisConIR″, partener: SC COMIS SRL, în urma cărora s-au realizat următoarele dispozitive: echipament pentru controlul multiparametric al inelelor de rulment; sistem informatizat de dispozitive pentru măsurarea inelelor de rulment; echipament pentru controlul defectoscopic al inelelor de rulment, respectiv „Transfer de cunoștințe în vederea realizării unui motor electric pentru servodirecție, destinat vehiculelor electrice - MOSERVEL″, partener: SC ICPE SA, în urma căror cercetări s-a realizat dispozitivul motor BLDC pentru asistarea servodirecției auto.

Proiectul KTAutoComp (cod SMIS 105552, cod competiție POC-A1-A1.2.3-G-2015) a fost cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa Prioritară 1, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, în baza contractului de finanțare nr. 85/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar pentru Cercetare, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POC, iar valoarea totală a proiectului a fost de 7.311.000 lei din care 6.272.500 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Dintre rezultatele proiectului enumerăm: 4 contracte subsidiare cu activități de CDI derulate în colaborare efectivă cu 4 IMM-uri5 modele experimentale și 5 prototipuri testate și validate; 13 publicații științifice realizate împreună cu întreprinderile partenere; 2 lucrări publicate la conferințe internaționale; 2 workshop-uri, respectiv 2 cereri de brevete de invenție.

Prin implementarea proiectului KTAutocomp, considerăm că ne-am adus un aport important la realizarea obiectivului principal și anume consolidarea de parteneriate public-private între INCDMTM București și agenți economici și valorificarea rezultatelor cercetării și inovării prin acțiuni specific transferului de cunoștințe, în vederea dezvoltării de produse și servicii competitive. INCDMTM a finalizat realizarea Catalogului Rezultatele Cercetării-Dezvoltării-Inovării aferente anului 2021

Persoanele interesate de cele mai noi realizări ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării sunt rugate să dea clic aici pentru a putea accesa publicația în limba engleză "RESULTS OF RESEARCH, DEVELOPMENT & INNOVATION IN INCDMTM BUCHAREST • 2021".


INCDMTM vă invită să transmiteți lucrări pentru cea de-a doua ediție a conferinței internaționale ICoRSE

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării va organiza, în perioada 8-9 septembrie 2022, a doua ediție a Conferenței Internaționale „«ICoRSE» - International Conference on Reliable Systems Engineering”.

Obiectivul conferinței este de a reuni actori de pe scena de cercetare-dezvoltare publică și privată din cât mai multe țări, atât din mediul academic, cât și din industrie, din domeniile de mecatronică, dar și din cele conexe, care să aibă astfel posibilitatea să se afirme și să promoveze cele mai recente rezultate ale muncii lor. Nu în ultimul rând, prin organizarea acestui eveniment, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării le oferă propriilor angajați o rampă de lansare pentru o carieră de succes și stabilirea de contacte cu cercetători din alte state, în vederea punerii bazelor unor colaborări de excepție.

Volumul de lucrări va fi publicat de către prestigioasa editură „Springer”, în colecția Lecture Notes din cadrul seriei de cărți Networks and Systems și va fi indexat în baza de date internațională „Scopus”.

Prima ediție a evenimentului avut loc în luna septembrie a acestui an și a facilitat interacțiunea și schimbul de experiență și bune practici între experți din universități, institute de cercetare și reprezentanți ai mediului de afaceri din 12 țări din Europa, America de Nord și Asia.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați site-ul www.icorseng.eu.


INCDMTM facilitează accesul angajaților la literatura științifică, prin intermediul proiectului ANELIS PLUS.
Pentru detalii, dați clic pe imaginea de mai jos:


INCDMTM este coorganizator al Conferinței ICIE 2021

INCDMTM are onoarea de a vă informa că este coorganizator al ediției din acest an a conferinței internaționale ICIE.

ICIE este un eveniment bazat nu numai pe o dimensiune pur academică, ci și pe una tehnologică și inovatoare, în cele mai diverse sectoare de activitate.

Obiectivul acestei conferințe este de a face din acest prilej o oportunitate de a se prezenta inovațiile și realizările inginerești ale membrilor, precum și de a transmite tuturor participanților o imagine de ansamblu asupra acestor realizări, fapt care va contribui la crearea unor rețelelor de cunoștințe și de cooperare antreprenorială, bazate pe implicarea stakeholder-ilor din domenii precum inovare, inginerie și antreprenoriat.

Această ediție se concentrează în mod special pe noile realizări aduse dinspre mediul academic către industrie și societate, subliniind și propunând soluții pentru unele probleme principale legate de provocările industriale și societale, având ca țintă principală crearea de valoare adăugată pentru economia reală, ținând seama de sustenabilitatea resurselor.

Pentru a afla mai multe despre ICIE 2021, vă rugăm să accesați www.icieng.eu


ÎNTÂLNIRE DEDICATĂ CREĂRII DE LEGĂTURI ÎNTRE INDUSTRIE ȘI CERCETARE ȘI DEZVOLTĂRII ANTREPRENORIATULUI INOVATOR LA NIVEL REGIONAL ȘI NAȚIONAL

Pe 1 iulie 2021 a avut loc o întâlnire între membri ai echipei proiectului „Centru Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică” implementat de INCDMTM și doamna Paula Bădinu, consultant în management în cadrul Asociației „Măgurele Science Park-AMSP”. În cadrul întâlnirii au fost discutate oportunități de colaborare și acțiuni comune prin care să se faciliteze crearea de legături între industrie și cercetare și dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel regional și național, precum și stabilirea unui plan comun de inițiative pentru facilitarea transferului rezultatelor cercetării în mediul economic regional. Ca urmare a discuțiilor, au fost create, de asemenea, premisele construirii de parteneriate pentru elaborarea de proiecte CDI comune pentru competițiile Orizont 2020, Orizont Europa și alte programe internaționale.

Mai multe despre actorii implicați 

Centrul Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică a fost creat în scopul creșterii capacității de participare la competițiile europene, cu rol de susținere a potențialilor  aplicanți la competițiile finanțate prin programul ORIZONT 2020 și prin alte programe internaționale, crearea de sinergii cu acțiunile de CDI, dezvoltarea unei perspective strategice comune pentru deblocarea potențialului de excelență în domeniul CDI, creșterile impactului fondurilor europene precum și creșterea participării românești în cercetare la nivel UE. Echipa Centrului Suport pentru proiecte CDI internaționale în domeniul Mecatronică și Cyber-MixMecatronică are experiență în scrierea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. În cazul în care ai identificat un apel de interes pentru care ai nevoie de suport în vederea depunerii la competițiile europene, trimite-ne un mail la incdmtm@incdmtm.ro.


Asociația   ”Măgurele Science Park”   contribuie la dezvoltarea antreprenoriatului inovator la nivel regional și național, prin crearea de legături între industrie și cercetare și facilitează dialogul dintre cercetători si mediul academic, antreprenoriat și sectorul de afaceri si autoritățile publice.

Dezvoltăm comunitatea și creăm legături!

https://www.magurelesciencepark.ro/Proiectul DRIVEN (INCDMTM) a fost promovat pe platforma Asociației „Magurele Science Park” și în cadrul newsletter-ului acesteia

 

Avem plăcerea de a anunța faptul că proiectul ERASMUS+ „Îmbunătățirea abilităților și competențelor pentru a stimula inovația ecologică în industria auto – DRIVEN”, inițiat de INCDMTM București, a beneficiat de vizibilitate sporită datorită promovării de către partenerul strategic al acestuia, Asociația „Magurele Science Park”. 

 

Mai jos se regăsește un extras de pe pagina acestei asociații, dar și o imagine din cadrul newsletter-ului trasnmis către părțile interesate de către Asociația „Magurele Science Park”, unde se regăsesc detalii despre proiectul menționat mai sus.