Furnizor de servicii:

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurării – INCDMTM

Responsabil proiect:

Ing. Theodor Cezar MILIAN; Tel: 021 252 30 68/69 – interior 367;

e-mail: miliantheodor@yahoo.com

 

Adresă poștală sediu principal:

Sos. Pantelimon Nr. 6-8, cod poștal 021631, sector 2, București

Telefon / Fax:

+40 21 252 30 68/69; +40 21 252 34 37

Adresă poștă electronică:

incdmtm@incdmtm.ro

Adresă pagină web:

http://www.incdmtm.ro

Beneficiar:

S.C. TEHNOMED IMPEX CO S.A.

Responsabil proiect:

Dr.ing. Gheorghe RAȚIU, tel: 021 253 28 41; e-mail: office@carmesin.ro

Adresă poștală sediu principal:

Sos. Pantelimon Nr. 1, cod poștal 73381, Sector 2, București

Date identificare:

Cod fiscal: 14018172

Registrul Comertului J 40 / 6402 / 2001

Telefon / Fax:

021 253 28 41

Adresă poștă electronică:

office@tehnomedimplant.ro

Adresă pagina web:

http://www.tehnomedimplant.ro