Proiectul este conceput a fi realizat într-o singură etapă, durata lui desfășurându-se în ultimile 5 luni ale anului 2018.

Etapa va cuprinde elaborarea documentație model experimental pentru  “Sistem inteligent pentru acționarea, controlul, monitorizarea forțelor de tracțiune și a poziției pacientului în procedurile clinice de halo – tracțiune”, un memoriu de prezentare, documentație model experimental sistem, caiet de sarcini, tehnologie de realizare unitate de acționare; program de încercări; manual de utilizare (sistem şi module componente).