Încă din faza de elaborare a cererii de finanțare, INCDMTM București și SC TEHNOMED IMPEX CO SA, au efectuat atât o testare a pieței interne cât și o analiză a riscurilor asociate, legate de implementarea în fabricație a rezultatelor prezentului proiect.

Avantaje ale sistemului:

  • siguranţa ridicată privind încadrarea şi menţinerea valorilor stabilite pentru forţa de tracţiune cât şi asupra poziţiei optime a pacientului;
  • reducerea timpului de instalare şi flexibilitate ridicată – care permit montarea / demontarea rapidă a sistemului atât pe cadrul paturilor medicale polifuncţionale cât şi pe sistemele de deplasare pacienţi (cadru portabil, scaun/cărucior handicap) asigurându-se în permanenţă, indiferent de poziţia pacientului, păstrarea constantă a forţei de halo-tracţiune. De asemenea, lipsa greutăţilor, care trebuiau transportate şi amplasate, uşurează munca personalului medical contribuind la creșterea eficienţei actului medical cu efecte pozitive și asupra stării calității vieții pacientului.

Rezultate de interes economic:

  • creșterea cifrei de afaceri cu 5 – 5,7 % ;
  • creșterea nivelului dezvoltării tehnologice și a competitivității pe piața internă și externă;
  • crearea a 3-4 noi locuri de muncă;
  • creșterea vizibilității pe piața internă cu 2,2 – 2,5%.