Prin implementarea noului sistem inteligent, propus prin proiect, în programul de fabricație al SC TEHNOMED IMPEX CO SA se asigură o diversificare și creștere importantă a nivelului produselor fabricate.

De asemenea, prin obiectivele de cercetare abordate, proiectul propus este în conformitate cu Strategia Națională de Cercetare – Dezvoltare – Inovare, cu tematica Programului Național de CDI III din România inclusiv cu Strategia Regională de Specializare Inteligentă aferentă Regiunii București – Ilfov, din care face parte și SC TEHNOMED IMPEX CO SA.

Caracterul inovativ al sistemului propus prin proiect este asigurat de:

  • utilizarea unui modul inovativ de generare controlată și programabilă a forței de tracțiune, inclusiv de măsurare în domeniul 20-150 N, cu increment programabil de 0,1 N, ce permite blocarea și menținerea forței de tracțiune prestabilite;
  • asigurarea unui control permanent monitorizat a poziției pacientului în pat / scaun / cărucior handicap, etc.;
  • software-ul dedicat sistemului are un grad semnificativ de originalitate, asigurând acționarea, măsurarea, contorizarea, alarmarea, stocarea și transmisia de date la cerinţele medicului;
  • elaborarea documentaţiei de execuţie în construcţie modular tipizată şi flexibilă în care fiecare din cele 3 subansamble componente pot fi utilizate şi independent, ca produse de sine stătătoare în alte aplicaţii clinice de tracţiune.

Noutati:

Raport stiintific si tehnic SIMOHA

Anexe raport: