• elaborare documentaţie model experimental sistem;
  • elaborare tehnologie de realizare modul generare forţă de tracţiune;
  • elaborare tehnologie de realizare / adaptare senzor de înclinaţie cu sistem wireless;
  • elaborare program de încercări caiet de sarcini și manual de utilizare.