Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
COMPARTIMENT MANAGEMENT INTEGRAT

Domeniu de activitate
Lucrări reprezentative elaborate de CCMI CMI deţine materiale de informare, mijloace moderne (hardware şi software) necesare pentru a desfăşura activităţi specifice domeniului de consultanţă.
CMI deţine potenţial tehnico-ştiinţific, cunoştinţe în domeniul tehnico-economic, cunoştinţe şi experienţă în domeniul organizării şi managementului, necesare pentru proiectarea şi implementarea unui sistem integrat fiabil şi funcţional, adaptat specificului, culturii pentru calitate, obiectivelor şi proceselor desfăşurate în organizaţia / laboratorul / pe care îl consiliază, aceasta conducând la creşterea satisfacţiei clientului, la eficientizarea activităţii organizaţiei / laboratorului / şi la creşterea profitului.
Pentru serviciile de consultanţă şi asistenţă, CMI dispune de personal de specialitate, cu studii superioare, instruit în managementul calităţii / mediului, precum şi cu experienţă de peste 20 ani în cercetare, încercări, metrologie, producţie, servicii, în proiectarea şi implementarea documentaţiei sistemului de management integrat (pentru organizaţii, laboratoare de încercări), având şi expertiză ca auditori, atât interni cât şi externi.
În concluzie, CMI asigură succesul total al organizaţiilor: