Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

LABORATOR MBR 2 - SISTEME INTELIGENTE. ACHIZITII DATE ȘI ROBOTICĂ

DOMENIUL DE ACTIVITATE

Echipa de cercetare se concentrează pe cercetarea, proiectarea și dezvoltarea de:

FACILITĂȚI

Laboratorul MBR2 prezintă următoarele dotări:

PROIECTE PRINCIPALE

 1. Sistem robotic hexapodal cu mobilitate extinsă pentru acționare inteligentă în spații limitate sau medii ostile – HEXAGENT

Obiectiv: Proiectul HEXAGENT își propune să demonstreze funcționalitatea unui sistem robotic compact cu structură cinematică hibridă, alcătuit din doi hexapozi conectați în serie și comandați astfel încât să aibă configurații identice în orice moment - în termeni de robustețe, acuratețe și manevrabilitate în spații limitate.

Proiectare model: Optimizarea soluției HEXAGENT a fost posibilă prin utilizarea a trei instrumente, arătate în figura de mai jos.

imaginile următoare sunt prezentate diferite etape de proiectare 3D.

Programare model

Produs demonstrativ și utilizări

Dintre posibilele utilizări, menționăm:

Produs demonstrativ HEXAGENT

 1. Sisteme robotice autonome pentru managementul deşeurilor în contextul oraşului inteligent - SIRAMAND

Consorțiu

Obiectiv general

         Proiectul complex SIRAMAND este compus din trei proiecte componente care își propun să rezolve probleme diferite din domeniul deșeurilor menajere solide.

         Scopul Proiectului component 1 (INCDMTM ) este de a realiza un robot mobil autonom de colectare deșeuri (RCD) care are rolul de a suplini munca anostă a îngrijitorilor stradali și de spații verzi.

 

Realizare model demonstrativ RCD

         Proiectul se află în stadiul de sistem integrat ce urmează a fi testat în cursul anului 2021, în etapa de “Validare sistem”. În figurile de mai jos sunt redate diverse subansambluri ale robotului:

Cadru

Roată motoare

Modul apucare deșeuri

Sistem RCD integrat

Detectare deșeu prin programul CheckOpti

Comanda sistemului de poziționare XYZ

         După detectare, deșeul este apucat prin sistemul cu vacuum sau sistemul prehensor și depozitat în containerul pentru deșeuri. Algoritmul este realizat în programul CODESYS.

 

Obiectiv general

         Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta un model demonstrativ pentru un sistem colaborativ eterogen format dintr-un centru de comandă CCO și un anumit număr de agenți de inspecție/ intervenție.

         Funcționarea semiautonomă este determinată de algoritmi de decizie și comandă inteligenți, fiind destinat inspecției și intervenției cu rapiditate și eficiență în zone afectate de diverse dezastre naturale sau provocate de om.

Componență sistem colaborativ

         Sistemul colaborativ eterogen SICOLET este un sistem multi-agent/ multi-agent system (MAS) format din trei vehicule diferite (VAD, EKP și VTR, opțional fiind și RTS), Prin diferitele lor caracteristici, cei trei agenți se pot completa reciproc, extinzând semnificativ capacitățile sistemului. Sistemul multi-agent SICOLET este compus dintr-un centru de control și următorii agenți:

Rezultate experimentale algoritm RGB de detectare a incendiilor

Imaginea utilizată ca date de intrare pentru primul algoritm conține o zonă mare de fum (sus-stânga) și o zonă de cer (dreapta sus). Aceste zone pot fi detectate ca zone de foc fals pozitive. Acestea sunt eliminate folosind o imagine de mască binară obținută prin aplicarea unui prag pe planul albastru al imaginii.

Rezultate experimentale algoritm HSV / HSL. Datele de intrare pentru al doilea algoritm sunt o imagine dintr-o acțiune de incendiu a orașului. Valorile prag pentru cele două măsti sunt detectate automat.

 • A novel Wireless, wearable Shoe-based system for real time monitoring of Energy Expenditure and Gait parameters for Sport and Medical Applications/Un nou sistem wireless incorporat în încălțăminte pentru monitorizarea în timp real a consumului energetic și a parametrilor mersului pentru aplicații sportive și medicale – WiShoe ( 2014-2015)
 • Consorțiu

  Obiectiv principal

  Obiectivul principal al proiectului WiShoe a fost dezvoltarea unui sistem complet non-intruziv, la purtător, integrat în încălțăminte, pentru măsurarea parametrilor cinematici ai mersului și a consumului energetic în timpul a diverse activități. Sistemul WiShoe integrează senzori miniaturali și soluții IT în talpa ghetei proiectată în mod special pentru acest scop și permite monitorizarea subiectului fără intervenția unui expert.

  Parametri specifici măsurați

  Rezultatele proiectului

   

  Contribuții INCDMTM

  Publicații principale MBR2

   

  Brevete și cereri de brevet MBR2

  Premii:

  - Medalie de aur la Salonul internaţional de inventică Geneva – 2012

  - Medalie de aur cu mențiune specială - Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, ediția a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România

  Premii:

  - Medalie de aur la Salonul de Inventică și Inovații INVENTIKA, București – 15 - 18 oct. 2014 / Ministerul Educației Naționale

  - Diploma de excelență și medalie de aur la Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, Ediția a XIII-a, 2015, Cluj-Napoca, România / Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice și Academiei de Științe Tehnice din România, filiala Cluj

  - Premiul special la Salonul Național al Cercetării, Inovării și Inventicii PRO INVENT - 2015/ oferit de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

  - Medalie de aur la The XIX-th International Exhibiton of Research, Innovation and Technological transfer INVENTICA 2015, Iași

  Premii:

  - Medalie de aur cu mențiune specială - Salonul Internațional de Inventică PRO INVENT, ediția a XIV-a, 2016, Cluj-Napoca, România

  - Medalie de aur la Salonul internaţional de inventică Geneva – 2016

  - Medalie de aur la Târgul internaţional al inovării Bruxelles – 2016

  Premii: