Acasă Cariere Editura CEFIN Contact

Sisteme de ingineria mediului și energie regenerabilă

Domenii de activitate:

 Domenii / obiective de cercetare:

Echipa: Dr.ing. Dumitru VLAD – Şef Laborator C-D
Dr.ing. Diana Mura BADEA -  CS I
Dr.ing. Valentina Daniela BAJENARU – CS III
Sing. Cornel AMARASCU

Infrastructura de cercetare:

Link Erris: 

Proiecte naționale

Program Nucleu

PN 09 05 01 14/2015 - Metode şi sisteme de precizie ridicată pentru măsurarea şi controlul nivelului fluidelor tehnice.

PN 16 21 01 10 01 / 2016 - Sistem de măsurare cu senzori Hall a nivelului fluidelor

PN 16 21 01 04 / 2016 - Echipament specializat pentru etalonarea in-line a aparatelor pentru determinarea parametrilor fizici ai calităţii apei

PN 16 21 06 01 /2017 - Studiu de benchmarking privind valorificarea rezultatelor cercetării din INCDMTM la agenţii economici din domeniul mecatronicii

PN 16 21 05 01 / 2019 - Aplicaţii ale criogeniei şi ultrasunetelor în recuperarea medicală

Program Sectorial

10S /2016 - Dezvoltarea capacităților de transfer și comercializare a rezultatelor din cercetare în cadrul institutelor de cercetare și a centrelor de cercetare aplicativă din România-implementare unui model pilot pentru compartimentele de specialitate

 

Proiecte internaționale:

FP7

Ctr.605802 / 2016 - Water Network sensors for Widespread  use /WIDESENS

Program Dezvoltarea sistemului naţional de CD

Ctr. 5 PFE/EXCEL-MECATRON / 2019 - Dezvoltarea instituţională a INCDMTM pentru creşterea capacităţii şi performanţei în vederea susţinerii excelenţei în cercetare-dezvoltare-inovare pe termen scurt şi mediu.

Danube Transnaţional Programme

Ctr. SMF1-154/2019  - Enhance skills and competences to boost material innovations and cecoinnovations în automotive industry/ Driven By Danube

Erasmus +

2020-1-SK01-KA203-078349: Enhance skills and competences to boost ecological innovation în automotive  industry/ DRIVEN

 

Publicații:

2019

 1. D. M. BADEA, S. SOREA - “Strategies and policies în România în the field of the project”- Workshop 22-24.01.2019 Pecs, Ungaria
 2. D.M. BADEA, S. SOREA - “GAP Analysis în Automotive Industry” Workshop 22-24.01.2019 Pecs, Ungaria
 3. D. VLAD, S. SOREA- “Description of potenţial funding sources of the main project and of potenţial future calls that can be addressed”- Workshop 30.05.2019 Bratislava, R.Slovacia
 4. D. VLAD, S. SOREA “Road map defining the steps to be undertaken after the finalisation of the seed money project”; Workshop 30.05.2019 Bratislava, R. Slovacia.
 5. D. M. Badea, D. Vlad,V. Bajenaru –“Development of a mechatronic system model used în medical recovery” - Internaţional Journal of Mechatronics and Applied Mechanics - IJOMAM, nov.2019, Issue 6, vol.2, ISSN: 2559-6497; p 127-131

2018

 1. D. M. Badea, M. Gudă, V. Bajenaru, D.Vlad, F. T. Tanasescu – “Transfer of Innovations to the Private Sector” - FAIMA Business & Management –Vol 6- issue 2 –pg.78-88

2017

 1. D. M. Badea, M. Gudă, V. Bajenaru, D. Vlad, F. T. Tanasescu – “Considerations on technology transfer of public research results to the private sector” - The 8th Internaţional Conference of Management and Industrial Engineering "Management in the Innovation Society", ICMIE 12-14 oct.2017
 2. D. M. Badea, F.T. Tanasescu, D. Vlad,V. Bajenaru 23rd edition - “Technology transfer. Stages for Implementation. Selecting and implementing "the best practices". Factors which influence to technology transfer activities”, - Internaţional Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics -  HERVEX 2017, 8-10 nov.2017, Băile Govora,ISSN 1454-8003; p.456-461
 3. 3 D. M. Badea, D. Vlad,V. Bajenaru   edition -  “Specialized equipment for calibration in-line appliances for testing physical parameters of water quality” - 23rd Internaţional Conference on Hydraulics, Pneumatics, Sealing Elements, Fine Mechanics, Tools, Specific Electronic Equipment & Mechatronics  -  HERVEX 2017, 8-10 nov.2017, Băile Govora,ISSN 1454-8003, p.393-397
 4. D. M. Badea, M. Gudă, V. Bajenaru, D. Vlad, F. T. Tanasescu “Technology transfer of public research results (INCDMTM) to the private sector” - Internaţional Journal of Mechatronics and Applied Mechanics - IJOMAM, Nr. 2/2017
 5. D. M. Badea, D. Vlad,V. Bajenaru – “Equipment for calibration in-line appliances for testing physical parameters of water quality” - Internaţional Journal of Mechatronics and Applied Mechanics - IJOMAM, Nr. 2/2017

 2016

 1. S. Fulga; A. MARIN;A. HADĂR,D.M. BADEA; G. VLĂDUȚ; B. Ciocănel;D. Bucur; I. IVAN L. BOANTA – “ Business Models and Competitive Advantage for Technology Transfer Entities”- 2016 Annals of the Academy of Romanian ScientistsSeries on Engineering SciencesISSN 2066 –8570Volume 8, Number 1/2016
 2. D. M. Badea, F.T. Tanasescu, Gh.Ştefănescu, D. Vlad,V. Bajenaru -“BENCHMARKING STUDY CONCERNING TO CAPITALIZATION OFRESEARCH RESULTS FROM INCDMTM ECONOMIC AGENTS OF MECHATRONICS” - The 8th Internaţional Conference on Innovations , Recents Trends and Challenges în Mechatronics , Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH`16;România / Bucharest;September 8th – 9th 2016
 3. 3 D. M. Badea, D. Vlad,V. Bajenaru – “SPECIALIZED EQUIPMENT FOR CALIBRATION IN-LINE APPLIANCES FOR TESTING PHYSICAL PARAMETERS OF WATER QUALITY” - The 8th Internaţional Conference on Innovations , Recents Trends and Challenges în Mechatronics , Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH`16 România / Bucharest; September 8th – 9th 2016
 4. D. M. Badea, F.T. Tanasescu, Gh.Ştefănescu, D. Vlad,V. Bajenaru -“BENCHMARKING STUDY CONCERNING TO CAPITALIZATION OF RESEARCH RESULTS FROM INCDMTM ECONOMIC AGENTS OF MECHATRONICS”- The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2016, No. 50, ISSN 1584-5982,
 5. D. M. Badea, D. Vlad,V. Bajenaru “SPECIALIZED EQUIPMENT FOR CALIBRATION IN-LINE APPLIANCES FOR TESTING PHYSICAL PARAMETERS OF WATER QUALITY” - The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2016, No. 50, ISSN 1584-5982,
 6. D.M. Badea, S. Sorea, D. Vlad, C-tin Petre, D. Stanciu, A. Constantin, P. Ancuta- “WATER NETWORK SENSORS FOR WIDESPREAD USE/ WIDESENS” -The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2016, No. 50, ISSN 1584-5982.

2015

 1. Diana Mura BADEA; Dumitru VLAD, Florin Teodor TANASESCU "Promoting smart metering în Bulgaria and România” - Sixth Internaţional Conference on Energy Efficiency and Agricultural Engineering, 11-12 nov.2015, "Angel Kanchev". University of Ruse, Bulgari ,
 2. A. MARIN;A. HADĂR,D.M. BADEA; G. VLĂDUȚ; B. CIOCĂNEL; D. BUCUR; I. IVAN - Analysis of european instituţional systems - networks, for research and technological development, with application for our country Conference Proceedings of the Academy of Romanian Scientists PRODUCTICA Scientific Session ISSN 2067-2160 Volume 7, Number 1/2015
 3. A. MARIN;A. HADĂR,D.M. BADEA; G. VLĂDUȚ; D. BUCUR; I. IVAN L. BOANTA - Business Models and Competitive Advantage for Technology Transfer Entities, 7 th   Internaţional Conference on Innovations, Recent Trends and Challenges în Mechatronics,   Mechanical Engineering and New High-Tech Products Development MECAHITECH‘15   Internaţional Conference  Bucureşti, România,  10-11.09.2015, ISSN 2247-  8388, pag. 183-191;     
 4. D. M. Badea, F. T. Tănăsescu, A. Marin, Gh. Ştefănescu, G. Vlădut, D. Bucur, B. Ciocănel, I. Ivan” - Capitalisation of scientific knowledge and technology transfer between public research institutions and the economic environment”-The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2015, No. 48, ISSN 1584-5982,
 5. A. MARIN;A. HADĂR,D.M. BADEA; G. VLĂDUȚ; D. BUCUR; I. IVAN L. BOANTA - ”Business models and competitive advantage for technology transfer entities” - The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2015, No. 48, ISSN 1584-5982,
 6. C. Pascu, V.Bajenaru, D. Vlad - ”Technical fluid level measurement by hydrostatic and non-hydrostatic methods” - The Romanian Review Precision Mechanics, Optics & Mechatronics, 2015, No. 48, ISSN 1584-5982.