Acasă Cariere Editura CEFIN Contact
MBR1- Laborator Biomecatronică-BIOLAB

Obiective BIOLAB

Obiectiv general

BIOLAB are, ca obiectiv general, contribuţia la creşterea competititvităţii economice pe termen mediu şi lung, prin creşterea calităţii şi eficienţei activităţilor de cercetare – dezvoltare din institute naţionale, care vor asigura servicii performante pentru unităţile de sănătate publică, prin dotarea cu cele mai moderne echipamente, instrumente, software de reabilitare, şi prin crearea de noi laboratoare de cercetare moderne.

BIOLAB va sprijini integrarea activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare din INCDMTM Bucureşti, din domeniul biomecatronicii, în activitatea economică de tip inovativ, bazat pe cunoastere, emergenţă în Regiunea de Dezvolare Bucureşti Ilfov, precum şi în aria de cercetare europeană (ERA).

Obiective specifice

BIOLAB îşi propune următoarele obiective specifice:

Domenii / obiective de cercetare

1. Cercetare, proiectare, realizare prototipuri sisteme biomecatronice de reabilitare pentru:
      - Cinematica și dinamica corpului uman;
      - Biomecanica computațională şi experimentală;
      - Modelarea geometrică a structurilor anatomice;
      - Analiza mişcării;
      - Dezvoltarea de dispozitive medicale de reconstructie anatomica si de reabilitare fizică;
      - Studiul de mișcarea umană patologică si non-patologică;
      - Asistarea persoanelor cu handicap care au nevoi speciale in activitățile zilnice de viață;
      - Sprijinirea mobilitatii;
      - Sprijinirea reabilitării sociale (roboti cognitivi) ;
      - Asistarea terapeuților la efectuarea de exerciții repetitive cu pacienții lor (roboți de exerciții terapeutice).

2. Verificare sisteme biomecatronice de reabilitare procurate din import sau din producția internă ȋn vederea punerii pe piață.

3. Participare la comparări interlaboratoare la nivel european a dispozitivelor şi echipamentelor medicale.

Proiecte principale:

Prezentare BIOLAB

BIOLAB este situat în clădirea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronică și Tehnica Măsurarii (INCDMTM), la etajul patru.

Atât pentru parteneriate cu mediile de afaceri privat și public, cât și pentru implicarea în proiecte de cercetare-dezvoltare și inovare, putem fi contactați la adresa: laborator_biomecatronica@yahoo.com.

BIOLAB lucrează în strânsă colaborare laboratoarele Rapid Prototyping și Microsisteme de investigație, biosenzori și biomateriale, oferind servicii complete de CDI pentru realizarea și testarea implanturilor medicale, testare la încercări statice/dinamice piese și diagnostic și recuperare medicală pentru afecțiuni ale mersului.

Echipa de cercetare:
Drd. Ing. Flavia-Petruța-Georgiana StochioiuBIOLAB cuprinde :
1.Software şi echipamente hardware pentru reconstrucţie 3D din imagini medicale CT şi proiectare.
2.Echipamente pentru încercarea şi testarea la solicitări complexe a sistemelor biomecatronice în condiţii similare celor în vivo.
3.Sistem de analiză şi simulare mers